• Deelname aan de Texel Halve Marathon (halve marathon, 10km of  6 van Den Hoorn) is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk.
  • Deelnemer gaat akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de Texel Halve Marathon zonder daarvoor een vergoeding te kunnen claimen.
  • Deelnemer gaat akkoord met de publicatie van de gerealiseerde bruto en netto tijd. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Wanneer de Texel Halve Marathon moet worden afgelast, kan de organisatie van de Texel Halve Marathon op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De organisatie is niet gehouden tot restitutie van inschrijfgelden of vergoeding van overige gemaakte kosten. De deelnemer houdt wel recht op het bestelde loopshirt.
  • Bij afgelasting van de Texel Halve Marathon zal in beginsel geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
  • Het inschrijfgeld zowel voor individuele deelnemers als voor de arrangementen, dient uiterlijk één week voor het evenement in het bezit te zijn van de organisatie van de Texel Halve Marathon. Bij individuele deelname komt het inschrijfgeld in het bezit van de organisatie via een eenmalige incasso. Aan de deelnemers van de arrangementen wordt tijdig een factuur gestuurd.
  • Deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdig bij de veerboot aanwezig te zijn en de boot waarvan de start zal plaatsvinden niet te missen. Voor het missen van de boot kan de organisatie nimmer aansprakelijk gesteld worden, ook niet wanneer het missen van de boot veroorzaakt wordt doordat de deelnemer gebruik heeft gemaakt van door de organisatie beschikbaar gesteld vervoer. 
  • Deelnemer is op de hoogte van het door de organisatie gehanteerde wedstrijdreglement en verklaard door in te schrijven voor de Texel Halve Marathon met deze regels akkoord te gaan.
  • Wijziging, doorverkoop of annulering is de deelnemer toegestaan met inachtneming van de hierna volgende bepalingen:

 
Bepalingen wijziging, omzetting en annulering 
 
Van wijziging, omzetting of annulering dient door de deelnemer direct melding te worden gedaan bij het secretariaat van de organisatie. Dit kan uitsluitend plaatsvinden middels het verzenden van een e-mail bericht naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post.             
In verband met o.a. de bedrukking van de de loopshirts en om deelnemers van de wachtlijst tijdig te kunnen informeren wordt de ingeschreven deelnemer verzocht om wijziging, omzetting of annulering zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 augustus door te geven aan de organisatie.  
         
Annulering inschrijving en restitutie inschrijfgeld    
Tot 1 augustus: restitutie inschrijfgeld met aftrek van € 5,= administratiekosten 
Na 1 augustus maar vóór 1 september: restitutie 50% van inschrijfgeld    
Na 1 september: geen restitutie inschrijfgeld      
           
Wijzigen deelnemer          
Wijziging van deelnemer kan tot uiterlijk 8 dagen voor het evenement tot uiterlijk 22:00 uur.            
Bij overdracht van inschrijvingsbewijs dienen deelnemers onderling de (financiële) afwikkeling regelen.            
Bij overdracht wordt de nieuwe deelnemer € 3,= administratiekosten in rekening gebracht welke door de organisatie middels automatische incasso wordt geïncasseerd.            

Wijzigen van afstand          
Wijzigen van afstand die deelnemers wenst te lopen kan tot uiterlijk 8 dagen voor het evenement tot uiterlijk 22:00 uur.    
Voor het doorvoeren van een wijziging van 10 kilometer naar halve marathon wordt de deelnemer € 3,= administratiekosten in rekening gebracht welke door de organisatie middels automatische incasso wordt geïncasseerd. Aan het wijzigen van halve marathon naar 10 kilometer zijn geen kosten verbonden.